Globális imahét 2021, negyedik nap

Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az Írás így szól: „Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.” Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert „aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint meg van írva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!” (Rómaiakhoz írt levél 10:11-15)

Igei gondolatok:

Isten hű az emberekhez. Azokhoz, akiket elhív, és azokhoz, akiket kiküld. Kegyelmes Szíve eléri az elveszetteket az igazsággal, miszerint a megváltás mindenki számára elérhető, aki segítségül hívja Jézus nevét. Nincsenek korlátozások, nincsenek feltételek, Ő nem az egyes embereket veszi figyelembe, nem a származást vagy a kultúrát. Mindenkit egyenlő mértékben szeret.

Hasonlóan a misszióra való hívása, hogy az ő nevében járjunk, minden tanítványának szól. Ha nem megyünk, a süketek sohasem fognak hallani, a vakok sohasem fognak látni, és az elveszettekre sem találnak rá. Induljunk
hát el az örömhír csodás szárnyain, és osszuk meg reménységünket az összetört világgal.

Imakérések:

  • Imádkozzunk, hogy a térség katonai konfliktusai véget érjenek és a békeszerződéseket aláírják. A közelmúltbeli Örményország és Azerbajdzsán közötti összecsapások során názáretiseket is besoroztak, és az egyház segítette a családjaikat.
  • Imádkozzunk, hogy a kormányzatok minden országban hivatalosan ismerjék el az egyházat.
  • Imádkozzunk a munkásaink és csoportjaink biztonságáért és bölcsességéért, akik új országokat és területeket keresnek fel, hogy gyülekezetek alapítására alkalmas helyeket találjanak.
  • Imádkozzunk egy kazahsztáni gyülekezeti épület helyreállításáért, ahol szemináriumokat és táborokat tartanak, valamint egy Gyermek Oktatási Központ építéséért egy másik városban.
  • Imádkozzunk a hívők lelki növekedéséért minden egyes helyi gyülekezetben.

Hálaadások:

  • Hálát adunk, hogy Isten megőrizte tagjainkat a világjárvány alatt.
  • Hálát adunk, hogy a világjárvány okozta kihívások közepette új lehetőségek és új utak nyíltak a szolgálatra, beleértve a technológia használatát is.

Hálaadó történet:

A világjárvány alatt a jordániai Názáreti Egyház ételt és ruhát osztott az oda érkező iraki menekülteknek. Meghívták őket különböző alkalmakra is, hogy meghallják az Evangélium jó hírét, és sokan válaszoltak erre Krisztusnak adva az életüket. A szeretet és támogatás átadása folytatódott Karácsony idején is, mivel a templom nyitva marad a szükségben lévők számára. Imádság által védelmet kérnek az egyház önkéntesei számára, és legyenek áldottak a felajánlásukért, amire úgy tekintenek, mint az „aratás esztendejére”.

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük