A Názáreti Egyház egy evangéliumi szabadegyház, amely kezdettől fogva magát az „egyetlen, szent és egyetemes apostoli egyház” részének tekintette, és igyekezett ehhez hű maradni. Gyökerei egy 18. századi nagy-britanniai evangéliumi ébredésre (metodista ébredés) nyúlnak vissza, melynek elindítója és szellemi vezetője John Wesley  anglikán lelkész volt. Munkássága nyomán emberek ezrei – főleg a közép és alsó rétegekből – tettek bizonyságot megváltozott életükkel arról, hogy a megszentelődés valóság lehet.

1908-ban több független csoport egyesüléséből megalakult a Názáreti Egyház, melyhez az azt követő években jelentős számban csatlakoztak más, hasonló elveket valló missziói csoportok a világ különböző pontjain. Később az európai kontinensen is jöttek létre önálló nemzeti egyházak, így többek között 1958-ban Németországban.

A Názáreti Egyház mára nemzetközi egyházzá nőtte ki magát, és több mint száz országban végzi az Isten országa építésének komoly feladatát.

Magyarországon a Názáreti Egyház 1996 óta van jelen, hivatalosan 1999. augusztus 31-én került bejegyzésre.

 

További információk az egyházról a Wikipédia Názáreti Egyház szócikke alatt található.