Zenei felvételek

Címe: Íme, néped előtted áll

Szöveg és zene: Gusztin Rudolf

Előadók: Drüszler Edit és Gusztin Rudolf

A dal 2019 őszén és 2020 januárjában született, szerzője gyülekezetünk zenei vezetője. Alább hallható egy demo-felvétel. A kotta elérhető innen. Mind a zene, mind a kotta szabadon terjeszthető a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 licenc alapján.

Igehirdetések

2017.10.01.: Igehirdetés (és egy ráadás dal)
Cím: A hálaadás mint életmód
Textus: Kolossé 2,7 Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.

2017.12.03.: Igehirdetés
Cím: A beteljesült reménység
Textus: 1Sámuel 1,27-28 Ezért a gyermekért imádkoztam, és az ÚR teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az ÚRnak. Legyen egész életére felajánlva az ÚRnak! És ott imádták az URat.

2017.12.10.: Igehirdetés
Cím: Immánuel – Az elfelejtett szó
Textus: János 1,14 & Máté 1,23 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.

2017.12.17.: Igehirdetés
Cím: A kegyelem ünnepe
Textus: Ézsaiás 61:1-4, 8-11 Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. […]  Mert én, az ÚR, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az ÚR. Nagy örömöm telik az ÚRban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az ÚR is, és öröméneket minden nép hallatára.

2017.12.25.: Igehirdetés
Cím: A karácsony titka
Textus: Lukács/ Luke 2: 8-20

2018.01.14.: Igehirdetés
Cím: Isten hív: Felismered?
Textus: 1Sámuel 3: 1-11

2018.01.28.: Igehirdetés
Cím: Készen áll a menyasszony?
Textus: Ézsaiás 62: 4-5

2018.02.04.: Igehirdetés
Cím: Só, világosság, jócselekedetek és igazságosság
Textus: Máté 5:13-20

2018.02.11.: Igehirdetés
Cím: Mi lesz a rokonaimmal?
Textus: Márk 1:29-39

2018.02.18.: Igehirdetés
Cím: A tégla
Textus: Péter első levele 2:4-5

2018.02.25.: Igehirdetés
Cím: Válasszatok!
Textus: Józsué 24: 15-16

2018.03.04.: Igehirdetés
Cím: A templom megtisztítása “A szent maszlag”
Textus: János 2:13-22

2018.03.11.: Igehirdetés
Cím: A fejlődésben lévő tanítvány hét ismérve
Textus: 2Péter 1:5-7

2018.03.18.: Igehirdetés
Cím: Akkor majd böjtölnek
Textus: Máté 9:14-15

2018.03.25.: Igehirdetés
Cím: Az utolsó kísértés
Textus: Márk 11:1-11

2018.04.08.: Igehirdetés
Cím: Láthatatlan történet
Textus: János 20:24-29

2018.04.15.: Igehirdetés
Cím: Isten vendégségben

2018.04.22.: Igehirdetés
Cím: Mit kíván tőlünk Isten?
Textus: 1 Sámuel 15:22 és János első levele 2:3-6

2018.04.29.: Igehirdetés
Cím: Életre tervezve
Textus: Máté 4:18-22

2018.05.06.: Igehirdetés
Cím: Tarts lépést Istennel!
Textus: Apostolok Cselekedetei 10:44-48

2018.05.13.: Igehirdetés
Cím: Az Úr útja
Textus: Apostolok Cselekedetei 1:15-17, 21-26

2018.05.20.: Igehirdetés
Cím: Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság!
Textus: Apostolok Cselekedetei 2:1-21