Globális imahét 2021, első nap

Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az Írás így szól: „Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.” Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert „aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint meg van írva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!” (Rómaiakhoz írt levél 10:11-15)

Azt, hogy jó viszonyunk lehet Istennel, nem a mi munkánknak vagy státuszunknak köszönhető, hanem Isten munkájának. Úgy érhetjük el, hogy hiszünk Jézusban, mint a mi Urunkban és megmentőnkben. A Jézus
Krisztusban való hit az az ösvény, amit követnünk kell.

A különös fontosságú meghívás minden ember számára az az, hogy higgyenek Jézusban, a Messiásban. Hinnünk kell azt, hogy Jézusban itt és most lehetséges és elérhető a bűnök bocsánata és hogy Jézusnak megvan arra az ereje, hogy átformáljon és megtartson életeket attól függetlenül, hogy valakinek milyen életbeli körülményekkel kell szembenéznie az útján. Mindenki számára ugyanaz az út: hinni a Messiásban.

Azok, akik megtértek és bíznak Istenben, egy, az Úrhoz engedelmes életet élnek és elkötelezettek Isten világot megváltó missziójában. Minden hívőt arra küld el közel és távol az Úr, hogy megvallják hitüket Jézusban, a Messiásban.

Imádság: Istenünk, küldj el minket közelre és távolra, hogy a Te megváltó missziódban vehessünk részt. Hadd ismerjenek minket olyan emberekként, akik minden időben a Te nevedet hívják segítségül és megtapasztalják a megszabadítás minden formáját. Hadd lásson a világ bennünk, a gyülekezetben egy példát Isten átformáló erejére, amint továbbra is kitartóan keressük a bűnösök megtérését, és a teljes szentség megélését az életünkben a kegyelemben és a Krisztus szerinti tanítványságunk növekedése által.

Dr. Filimão Chambo, egyetemes szuperintendens

Aliansz imahét 2021: „Hűség az igéhez”

Az Evangéliumi Aliansz minden év januárjában megrendezi az imahetet, amelybe bármelyik egyház és gyülekezet becsatlakozhat. Idén a járványügyi helyzetre való tekintettel a Názáreti Egyház Magyar Egyházkerületének gyülekezeti Facebook-oldalukon osztják meg egyházkerületünk felszentelt szolgálóinak, valamint más egyházak meghívott szolgálainak igehirdetéseit. Az imahéten megosztott igei gondolatok megtekintéséhez kattints a Názáreti Egyház Budapesti Gyülekezet Facebook-oldalára, és keresd a 2021. január 10–17-a közötti bejegyzéseket.

Aki az imahét tematikájára kíváncsi, megtekintheti az Evangéliumi Aliansz 2020 karácsonyi hírlevelének 19–39. oldala között, de röviden itt is közöljük. Az imahét tematikája: „Hűség az igéhez”.

 1. Olvasd!
 2. Éld!
 3. Add tovább!
 4. Hívj meg másokat!
 5. Gondolkozz!
 6. Tapasztald meg!
 7. Hallgasd!
 8. Imádd!

Istentiszteleti alkalmakkal kapcsolatos változások a járványhelyzet miatt 2020. november 15-től

A koronavírus második hulláma miatt a gyülekezetvezetőség a következő változásokról határozott:

 1. A tavasszal bevezetett irányelveket alkalmazzuk, azzal a kiegészítéssel, hogy aki szeretne, eljöhet az istentiszteletre, de saját felelősségre és a higiéniai és távolságtartási szabályok szigorú betartásával!
 2. Az istentiszteletet Zoomon közvetítjük az erre az alkalomra létrehozott állandó linkkel. (A linket és a hozzá tartozó jelszót a gyülekezeti tagok megkapják e-mailen, de ez egyelőre nem nyilvános.)
 3. Vasárnapi iskola rövidítve tartható, maszkban.
 4. A 60 év fölöttieknek javasoljuk, hogy maradjanak otthon!

Budapest, 2020. november 14.

Gyülekezeti alkalmakkal kapcsolatos változások a járványhelyzet miatt

A járványhelyzet rosszabbodásával, a gyülekezet egészségét védendő a vezetőség a következő szabályokat vezeti be:

 • További értesítésig a meghirdetett személyes találkozókat (felnőtt vasárnapi iskola, tanítványcsoport stb.) online (vagy telefonon keresztül) tartjuk meg, az őszi gyülekezeti kirándulást és a munkanapot pedig töröljük.
 • A templomba csak teljesen egészségesen jöjjön mindenki!
 • A gyülekezetbe megérkezéskor a kéz fertőtlenítése kötelező! (Ki van helyezve kézfertőtlenítő.)
 • Az istentisztelet előtt és után is kötelező az egész ingatlanban a szájat és orrot takaró maszk használata minden 12 évet betöltött embernek! (Egyszer-használatos maszkot tudunk biztosítani.)
 • A kápolnában tartsunk a családok között legalább másfél méteres távolságot!
 • Az istentiszteleten csak a szájat és orrot takaró maszkban szabad részt venni minden 12 év felettinek! Felmentést ez alól a szolgálók (lelkész, kántor stb.) kapnak a szolgálat (ének, igehirdetés stb.) idejére, mivel tőlük ilyenkor tartható az 5 méter távolság.

Mindezen szabályokat azért hoztuk, hogy mindenki biztonságosan tudjon részt venni a gyülekezet nyilvános istentiszteletein, és egészségesen tudjunk visszatérni az otthonainkba. Kérünk gyülekezeti tagjainkat, hogy a világban jó példával elöl járva vigyázzanak másokra!

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1:7) Ezt az ígéretet és bátorítást küldjük mindenkinek az előttünk álló nehezebb időszakra. Kívánjuk, hogy minden helyzetben erővel, szeretettel és józansággal tudjuk képviselni a gondoskodó Istent, és gyülekezetünk a gyógyulás helye legyen a járvány ideje alatt is!

A Gyülekezetvezetőség
Budapest, 2020. szeptember 11.

Személyes istentiszteletek a COVID-19 járvány idején (2020 tavasza)

2020. május 31-én vasárnap a pünkösdi ünnepi istentiszteleten már lehetőség lesz személyesen is részt venni, ám kérjük tagjainkat és látogatóinkat, hogy az alábbiakra figyeljenek:

 • Kápolnaterem: kérjük, egymástól távol üljünk (kivéve a családok)!
 • Fenti terem: kérjük, egymástól távol üljünk (kivéve a családok)! Itt a maszk vagy orrot-szájat eltakaró kendő használata kötelező, kesztyű ajánlott.
 • Gyerekterem: kisgyermekes családoknak fenntartva. (Jelezni kell, ha valaki igényt tart rá, mert alapértelmezett a járvány ideje alatt zárva van a gyerekterem.)
 • Lelkésziroda: kisgyermekes szülőnek fenntartva.
 • Kérjük, mindenki ügyeljen az egymástól való biztonságos távolság megtartására!
 • Érkezéskor fertőtlenítse mindenki a kezét!
 • Kérjük, hogy betegen ne jöjjön senki közösségbe, a krónikus betegek pedig maradjanak otthon!

Egyéb intézkedések:

 • Az ingatlant az alkalom előtt és után fertőtlenítjük, illetve hosszan szellőztetjük.
 • Az istentisztelet a szokásosnál rövidebb lesz, kérünk mindenkit, hogy 10:30 és 10:55 között érkezzen!
 • A távozás szintén ütemezett lesz, először a fenti teremből.
 • A konyhát végig zárva tartjuk, az emeleti vízautomatát lehet használni eldobható poharakkal.
 • Az emeleti teremben az istentiszteleten kép- és hangközvetítéssel lehet részt venni, ám a biztonság érdekében arra kérünk mindenkit, hogy ne énekeljen!

Szabadon dönthet mindenki, hogy vasárnap eljön-e személyesen, de a 2020. május 31-i istentiszteletet még élőben közvetítjük az eddig megszokott módon.

A személyes részvétellel kapcsolatos fenti szabályok további döntésig érvényben maradnak, a helyzettől függően változhatnak a jövőben. Június 7-től az élő közvetítés technikai hátterének biztosítása már feliratkozásos alapon történik, ha nincs feliratkozó akkor online közvetítés nem lesz, de valamilyen videó- vagy hangfelvételt várhatóan megosztásra kerül majd.

Mindenkivel nagyon várjuk már a személyes találkozást!

Készült a C-19 liturgusi csoport javaslata mentén a Názáreti Egyház Budapesti Gyülekezete vezetőségének döntése alapján.

Budapest, 2020. május 28.

Az úmutató elérhető PDF fájlként erre a linkre kattintva.

Online istentiszteletek a COVID-19 járvány idején

A COVID-19 járvány idején nem szűnünk meg, csak átalakulunk. Istentiszteleteink valós időben követhetőek minden vasárnap 11 órától (ill. 10:55-től). Az istentisztelet a gyülekezet Facebook oldalán követhető, és ugyanott később visszanézhetőek. 2020. március 22-től már a teljes istentiszteleti liturgia, benne az énekszövegekkel elérhetőek PDF formátumban az istentisztelet előtt, így bárki teljes értékű módon becsatlakozhat istentiszteleteinkbe.

Tájékoztatás a COVID-19 járvány kapcsán

A Názáreti Egyház Magyar Egyházkerületének útmutatása a COVID-19 járvány kapcsán:

Kerületi Tanácsadó Testület
Kelt: 2020. március 11.

Hitben járunk, de bölcsen cselekszünk. Nem szeretnénk pánikot, félelmet kelteni, sem álhíreket terjeszteni. Az óvintézkedések dinamikusan változnak, ennek megfelelően hozzuk meg a döntéseket.

 • Istentiszteleteken hívjuk segítségül az Úr nevét: a lenti ima felhívásnak megfelelően imádkozunk a kialakult helyzetért.
 • Istentiszteletek megtartása nem akadály: 100 fő alatt a normál alkalmaink rendben vannak. Az istentiszteletek meg nem tartása nem indokolt, de egyéb alkalmakkal kapcsolatban mérlegeljük az elhalasztásukat, különösen az evangélizációs alkalmakét. Továbbá:
  • Nagy ünnepek (nagy látogatottságú esküvő, stb.), rendezvények törlése.
  • Közös ebédek, étkezések kerülése.
  • Úrvacsora: Egypoharas (bemártós) Úrvacsora kerülése, helyette kispoharas; kenyértörés helyett előre feldarabolt kenyér.
  • Bemerítések elhalasztása (hideg és nedves környezet kedvez a vírusoknak).
  • Kérjük a lelkészeket és a gondviselőket, hogy az idősek látogatását csak szükség esetén tegyék meg, mert őket is veszélyeztetik és a nagyobb közösséget is.
  • Az idősek és a (lázas) betegek felé kérés, hogy maradjanak távol a gyülekezeti/közösségi alkalmaktól.
  • A kézfogás és a keresztény köszöntés egyéb formáinak (pl. puszi) kerülése erre az időszakra egyfajta “ön-karantén” formájában, tartsunk óvatos távolságot.
 • A templom és minden közösségi hely takarítása.
  • Takarításnál hypo és egyéb erős fertőtlenítőszerek (minden felületre), illetve takarításhoz gumikesztyű használata. Vírusölő hatású fertőtlenítőszerek alkalmazhatók. Felmosáshoz, takarításhoz is használjon fertőtlenítő tisztítószert! Szellőztessen gyakran!
  • Textil törülköző helyett papírtörülköző erre az időszakra.
  • Fertőtlenítő szappan normál szappan helyett.
  • Víz nélküli szappan elhelyezése a bejáratnál.
  • Kilincsek fertőtlenítése alkalom előtt és után.
 • Tegyünk közzé hirdetéseket a megelőzés érdekében:
  • Megfelelő az alapos, legalább 20 másodpercig tartó, szappanos kézmosás, illetve alkoholos kézfertőtlenítők használata is. A legfontosabb a gyakori és alapos szappanos kézmosás, vagy legalább 60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítő használata. Különösen javasolt mosdó használatát követően és étkezés előtt!
  • Ha köhög vagy tüsszent, használjon papírzsebkendőt, azt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd mosson/fertőtlenítsen kezet!
  • A gyakori és alapos szappanos kézmosás, alkoholos kézfertőtlenítés. Tömegközlekedési eszközön történő utazáskor kerülje arca, szája, orra és szemei érintését!

A fenti útmutatót Kerületi Tanácsadó Testület dolgozta ki, mely iránymutatásul szolgálat a Názáreti Egyház magyarországi gyülekezeteinek. Az útmutató elérhető PDF formátumban ide kattintva.

Elkészült honlapunk

Hosszú idő után végre elkészült gyülekezeti honlapunk. Reméljük értékes információt találnak rajta gyülekezetünkről, és személyesen is találkozunk.