Globális imahét 2021, harmadik nap

Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az Írás így szól: „Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.” Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert „aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint meg van írva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!” (Rómaiakhoz írt levél 10:11-15)

Igei gondolatok:

Közösségek akkor formálódnak, amikor elismerjük a másokban rejlő értékeket. Ez helyes és Isten szíve szerint való cselekedet. Ugyanakkor léteznek istentelen, bűnös közösségek is. Ezek a közösségek nem a közös vonások által formálódnak, hanem azért hogy kiemeljék, sőt létrehozzák a különbségeket másokkal szemben. Ezek a kirekesztő közösségek nem a szeretetből származnak, hanem a félelemből és a büszkeségből. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy felismerjük „Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű  mindenkihez, aki segítségül hívja;” (Róm.10:12 RUF). Ez az alapja Isten közösségének a hitben.

Imakérések:

  • Imádkozzunk, hogy legyen még több, misszionáriusokat kiküldő nemzet az Ázsiai-Csendes-óceáni régióban és imádkozzunk azokért a teológiai intézményekért, melyek erre a szolgálatra készítenek fel embereket.
  • Imádkozzunk azokért a názáretisekért, akik új helyekre viszik el az egyházat, és hogy a politikai nyugtalanságok és korlátozások enyhüljenek a régióban.
  • Imádkozzunk a régió élő názáretisekért, hogy teljesen felépüljenek a COVID-19 hatásaiból és folytatódjon a lendület.
  • Imádkozzunk a Dél-kelet Ázsiai Terület „Vision 2025” kezdeményezéséért illetve a Chapman Nemzetközi  Főiskoláért, hogy elérjék céljaikat, vagyis hogy elérjék az 500 gyülekezetet, a 80 fejlesztési központot és a 15.000 teljes jogú tagot 2025-re.

Hálaadások:

  • Hálát adunk azokért a területekért, ahol a világjárvány közepette is új igehirdető pontok és gyülekezetek jöttek létre.
  • Hálát adunk az egész régióban azokért, akik elhívást kaptak a misszionáriusi és lelkipásztori szolgálatra, és megkezdték az ezekre való felkészülést.

Hálaadó történet:

2017-ben még nem volt saját nemzeti Názáreti Egyház Mongóliában. Nem sokkal ezután, összeállt egy csapat, hogy új gyülekezeteket alapítson, és hogy fejlessze a kerületet, a tanítványság megsokszorozódásával. 2018 nyarán az első „Szentség Gyűlésen” 12 új gyülekezet vett részt. Az elmúlt évben a COVID-19 következtében a kormányzat korlátozta a mozgalmakat és gyülekezéseket a nagyvárosokban. A mongol lelkipásztorok így a figyelmüket a kisvárosokra és falvakra összpontosították. Missziós csapatok lettek kiküldve országszerte, tanítva másokat arra, hogyan alkossanak
tanítványokat. Ennek eredményeképpen olyan helyeken, ahol korábban a Názáreti Egyház ismeretlen volt, mára 47 hitközösség jött létre, melyek kapcsolatban állnak Krisztussal.

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük