ISTENTISZTELET

„Az istentisztelet az az idő, amikor mint közösség ünnepeljük a minket életre hívó Istent. Középpontjában Isten, és az ő igéje áll. Az istentisztelet ad lehetőséget, hogy gyülekezetként imádjuk Istent, megvalljuk bűneinket, olvassuk igéjét, meghallgassuk hozzánk szóló üzenetét (igehirdetés), imádkozzunk, és részesedjünk az Úrvacsora szentségében.”

Minden héten vasárnap 11 órai kezdettel várjuk gyülekezeti tagjainkat és minden érdeklődőt. Gyermekeknek az istentisztelet alatt két csoportban (óvodás és kisiskolás) vasárnapi iskolát tartunk.

Gyülekezetünk istentiszteleti liturgiájának része az apostoli köszöntés, invokáció, imádság, közös éneklés, igeolvasás, igehirdetés, Úrvacsora és áldásmondás. Úrvacsorát minden hónap első vasárnapján vesz a gyülekezet.

BIBLIATANULMÁNYOZÁS

„Célunk, hogy ne csak gyülekezetbe járó fogyasztói keresztények legyünk, hanem Krisztus elkötelezett tanítványaivá váljunk. Szentségteológiánkból fakadó fontos küldetésünk, hogy Krisztushoz hasonló tanítványokká váljunk, amelyhez elengedhetetlen az Isten igéjében való elmélyedés, mint a keresztény étrend alapvető része.”

Az istentiszteletek előtt 9:30-as kezdettel felnőtt bibliatanulmányozást tartunk (magyar nyelven). Tematikája változó: van, amikor egy adott bibliai könyvet tanulmányozunk, máskor egy bibliai téma köré csoportosítva tanulmányozzuk a Szentírást. Minden hónap első vasárnapján a gyülekezeti kántor az új hónap énekének történetét és teológiai mondanivalóját mutatja be.

TANÍTVÁNYCSOPORT

Havi rendszerességgel hétközi tanítványcsoportot tartunk, általában a hónap harmadik csütörtökjén este 6 órától. Az alkalmak a honlap naptárában (LINK) szerepelnek.

IFJÚSÁGI SZOLGÁLAT

Minden hónap második vasárnap délutánján ifjúsági órát tartunk a gyülekezetbe járó fiatal korosztálynak (12–35 év). A programok nagyon változatosak a közös lelkigyakorlattól kezdve a beszélgetésen át a bonbonkészítésig. Az ifjúsági programok célja, hogy a fiatalok lelki életükben növekedhessenek, és saját korcsoportjukban az őket érintő kérdéseket megbeszélhessék.